Su Borulu Kazanlar

Su Borulu Buhar Kazanları, Endüstride yüksek kapasite ve basınca ihtiyaç duyulan tesislerde kullanılır.30 t/h, 20 Atü kapasite ve basıncının üstündeki ihtiyaçlarda Alev – Duman Borulu Kazanların kullanılması uygun değildir. Bu sebeple bu kapasitelerin üzerindeki ihtiyaçlar Su Borulu Kazanlar ile karşılanabilir.

Su Borulu Kazanlar dizayn olarak, iki dram arasına düşey doğrultuda sıralanmış ve araları lama ile kaynatılarak sızdırmaz hale getirilmiş membran duvarlardan oluşur. Kazan içinde bir yanma hücresi bulunmaktadır ve hücre çeperiyanma basıncını karşılayabilecek mukavemete sahiptir. Yanma odası ve gaz kanallarında konveksiyon ve ışıma ile ısıtma yüzeylerine enerji transferi sağlanmaktadır. Sistemde su, boru kesitleri içerisinde buharlaşarak üst dramda toplanmaktadır. Kazanın seviye kontrolleri, su besi girişi, yüzey blöf sistemi, emniyet ventilleri ve gerekli çıkış flanşları üst dramda bulunmaktadır.

Su Borulu Kazanlar Katı, Sıvı ve Gaz Yakıt yakacak şekilde dizayn edilebilirler,

Özellikler

I. Su Borulu Kazanlar yüksek verimlidir. Uygun dizayn edildiğinde % 95 verime ulaşabilirler.

II. Kazan su hacmi boru ve dramlardan oluşmaktadır. Sistem büyük su hacimleri içermediğinden patlama riski düşük olduğundan rahatça yüksek basınçlarda çalışabilirler.

III. Su Borulu Kazanlar hızlı buhar üretebilmektedir. Bu sayede yüksek debi ve basınç değerlerini zorlanmadan, sabit şekilde karşılayabilirler.

IV. Uygun işletim ve gerekli özelliğklerde su kullanıldığında, ekonomik ömürleri çok uzundur.”