Çöpten Enerji

35mW çöp yakıtlı enerji santrali. Günlük 1200 ton şehir çöpü bertarafı