Biomas Yakıtlı Kazanlar

TORSİYONEL YAKMA SİSTEMİ GELİŞİMİ

 

İkinci dünya savaşı zamanlarında Güney Amerika ülkelerinde yaşanan petrol sıkıntısı nedeni ile bölge ülkeleri, enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için biokütlelerin yakılması yoluna gitmişlerdir. Fosil kaynaklı enerji hammaddesi bulunamamasının getirdiği bu mecburiyet, bu ülkelerde öncelikle tarım ve orman atıklarının yakılması ile enerji üretiminde önemli yol kat edilmesini beraberinde getirmiştir. Tarımın çok ve yaygın bir şekilde yapıldığı Arjantin, Uruguay, Brezilya, Şili gibi ülkelerde biokütle yakımı ile ilgili alınan yolda son derece verimli yakma sistemleri geliştirilmiştir. Torsiyonel Yakma Sistemi bu gelişim sürecinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILDIZ KAZAN SANAYİ A.Ş. 2013 TÜMHAKLARI SAKLIDIR